Visma Administration 1000

Skapa inläsningsmall

Är det första gången du läser in en fil från aktuell leverantör måste du först skapa en inläsningsmall. I Inläsningsmallen anger du inställningarna för prisinläsningen.

Gör så här:

  1. Välj knappen Skapa mall.
  2. Namnge inläsningsmallen och välj OK.
  3. Ange format och sökväg till prisfil och eventuellt rabattfil.
  4. Välj Nästa.
  5. Ange vilken leverantör inpriserna ska läsas in för, samt vilken försäljningsprislista som ska uppdateras med prisfilens rekommenderade utpris.
  6. Ange om nya artiklar ska läsas in och hur befintliga artiklar ska uppdateras.
  7. Välj Nästa.
  8. Gör ytterligare inställningar för hur artiklar och priser ska läsas in i programmet.
  9. Välj Spara.

Nu är inläsningsmallen klar och du kommer till dialogen Läs in. Om du, i efterhand, vill göra ändringar i mallen kan du göra det under Mallinställningar i fönstret Prisinläsning.

Relaterade avsnitt

Prisinläsning
Läs in
Skapa ny inläsningsmall (1 av 3)
Skapa ny inläsningsmall (2 av 3)
Skapa ny inläsningsmall (3 av 3)
Visa mallinställningar, kommando
Se film om prisinläsning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)