Skapa inläsningsmall

Är det första gången du läser in en fil från en leverantör måste du först skapa en inläsningsmall. I inläsningsmallen anger du inställningarna för prisinläsningen.

Gör så här:

 1. Välj Artiklar/Lager - Prisinläsning.
 2. Klicka på Läs in.
 3. Klicka på knappen Skapa mall.
 4. Namnge inläsningsmallen och klicka på OK.
 5. Ange vilket format inläsningsmallen ska ha och lägg in sökvägen till prisfilen som ska läsas in. Har du en rabattfil gör du samma sak för den.
 6. Välj Nästa.
 7. Ange för vilken leverantör inpriserna ska läsas in, samt vilken försäljningsprislista som ska uppdateras med prisfilens rekommenderade utpris.
 8. Ange om nya artiklar ska läsas in och hur befintliga artiklar ska uppdateras.
 9. Välj Nästa.
 10. Gör ytterligare inställningar för hur artiklar och priser ska läsas in i programmet.
 11. Välj Spara.

Nu är inläsningsmallen klar och du kommer till dialogen Läs in. Om du, i efterhand, vill göra ändringar i mallen kan du göra det genom att välja kommandot Visa mallinställningar under Artiklar/Lager - Prisinläsning.

Nu är inläsningsmallen skapad och du kan läsa in dina priser och artiklar.

Relaterade avsnitt