Visma Administration 1000

Artikeletikett, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Register.

Här har du en möjlighet att skriva ut artikeletiketter. För att kunna skriva ut etiketterna måste du välja etikettmall. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar.

Om du vill ha med utpriserna på etiketterna markerar du rutan Skriv priser.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Varje etikett har storleken 70x34 mm. För att passa A4-papper med en övre marginal på 12,5 mm ändrar du Y-justering till 12,5. Y-justering ändrar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar. Läs mer om hur du ändrar storlek på dina etiketter i avsnitten Etikettmallar, företagsinställningar och Ändra utskriftsmall.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...