Artikelstatistik - omsättning, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

Denna utskriften skriver ut en lista med uppgifter om omsättningen på artikeln. Du kan välja att se det ackumulerat eller för en viss period.

På utskriften kan du välja att se kolumnerna Senaste fakturadatum, Levererat antal, Omsättning, Föregående år totalt, Täckningsbidrag, Täckningsgrad och Beställt antal. Du kan också välja att ta med detaljerad statistik för paketförsäljning och artiklar med noll i omsättning.

För att rapporten ska visa korrekta uppgifter, både för detta och föregående år, ska du ha gjort ett årsavslut varje år.

  • Beloppen är exklusive moms.
  • Uppgifterna hämtas från fliken Statistik i artikelregistret.
  • Utskriften tar inte med textrader, krav- eller påminnelseavgifter, ränterader, frakt- eller expeditionsavgift utan endast artiklar från registret och kan därför inte jämföras med Kundstatistik - omsättning eller Kundstatistik - artiklar.
  • Kundfakturorna behöver inte vara skickade eller journalförda. Statistikuppgifter visas även om en faktura är markerad som Ej klar.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. I kolumnen Filter kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

Visa exempel

Relaterade avsnitt