Visma Administration 1000

Artikelstatistik - omsättning, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

Denna utskriften skriver ut en lista med uppgifter om omsättningen på artikeln. Du kan se försäljningen i antal och kronor. På listan finns också uppgifter om artikelns täckningsbidrag och täckningsgrad.

På utskriften kan du välja att se kolumnerna senaste fakturadatum, ackumulerat antal, ackumulerad omsättning, täckningsbidrag och täckningsgrad. Du kan också välja att ta med jämförelse mot föregående år, detaljerad statistik för paketförsäljning och artiklar med noll i omsättning.

För att rapporten ska visa korrekta uppgifter, både för detta och föregående år, ska du ha gjort ett årsavslut varje år.

  • Beloppen är exklusive moms.
  • Uppgifterna hämtas från fliken Statistik i artikelregistret.
  • Det finns inget periodurval, utskriften går alltid efter årsavslutet.
  • Utskriften tar inte med textrader, krav- eller påminnelseavgifter, ränterader, frakt eller expeditionsavgift utan endast artiklar från registret och kan därför inte jämföras med Kundstatistik – omsättning eller Kundstatistik – artiklar.
  • Kundfakturorna behöver inte vara utskrivna eller journalförda.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel

Relaterade avsnitt

Gör årsavslut för statistikuppgifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...