Avstämning inbetalningar, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Denna utskrift kan du använda för att stämma av de inbetalningar du har fått. Du kan välja att se alla inbetalningar till ett visst konto under en viss period. Du kan även välja att endast se betalningar som gjorts via återrapportering eller som har skapats via AutoCollect.

Innan du skriver ut rapporten bör du gå in under Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag. På så sätt säkerställer du att alla eventuella inbetalningar har registrerats i programmet.

Läs mer om avstämningar i avsnittet Avstämningar.