Intrastat - införsel, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

I denna dialogruta väljer du vilken period du ska skapa rapporten för. Det föreslagna intervallet är föregående månad.

En markering vid Skapa Excel-fil till SCB innebär att när du skriver ut rapporten till skrivare/pdf eller från bildskärm, så kommer det automatiskt att skapas en Excel-fil som du kan använda för att rapportera dina uppgifter till SCB. Filen kommer att heta Intrastat_införsel_YYYY-M1-D1_YYYY-M2-D2.xml (M1=startmånad, D1=startdagn, M2=slutmånad, D2=slutdag) och du anger själv vilken mapp filen ska sparas i.

Rapporten innehåller många kolumner så det är rekommenderat att skriva ut den i liggande format.

För att inköpen ska komma med på rapporten krävs följande:

  • artiklarna på fakturan måste uppgifter i Exportkod (8 siffror) och Transaktionstyp (inställningar görs på artikeln)

  • leverantörsfakturan ska ha en markering för Intrastat (inställningar görs enklast på leverantören)

  • leverantörsfakturan ska ha en markering för Attesterad

  • leverantörsfakturan får inte vara markerad som Makulerad

Markeringen för Intrastat kan du ta bort/lägga till på leverantörsfakturan efter att den är journalförd.

Om du har läst in leverantörsfakturor via programdelen Inläsning underlag, så styrs markeringen för Intrastat av den inställning som är gjord på leverantören. Om leverantören är markerad för intrastat ska leverantörsfakturan också bli markerad för det.

Rapporten innehåller leverantörens landskod. Det vill säga om en artikel är tillverkad i USA, men du får den levererad till dig från Tyskland, då är det landskoden för Tyskland som kommer med på rapporten.

Relaterade avsnitt