Visma Administration 1000

Leverantörsreskontralista, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Leverantörsreskontralistan visar dina obetalda leverantörsfakturor till och med det reskontradatum du väljer. Det innebär att den kan visa uppgift om leverantörsskuld ett visst datum eftersom den tar hänsyn till fakturadatum och betaldatum. Utskriften tar med både attesterade och ej attesterade fakturor.

Normalt visas inte slutbetalda fakturor. Vill du ha med även dessa ska du markera rutan Även slutbetalda fakturor. Då visas alla fakturor med fakturadatum till och med reskontradatum oavsett betaldatum. Du kan också välja om du vill skriva ut en leverantör per sida.

Du ser fakturans totalbelopp och saldo. Om fakturan är delbetald ser du även betalningen och det resterande saldot.

Om du vill ha dina leverantörsskulder utskrivna till bokslutskurs ska du använda utskriften Leverantörsskulder istället för Leverantörsreskontralista.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...