Visma Administration 1000

Leverantörsstatistik - inköp, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

På den här listan kan du se hur stora inköp du har gjort hos olika leverantörer. Listan kan användas som underlag vid förhandlingar. Du ser både årets och föregående års inköp. Alla belopp på listan är i inhemsk valuta.

För att rapporten ska visa korrekta uppgifter, både för detta och föregående år, ska du ha gjort ett årsavslut varje år. Läs mer i avsnitten Checklista årsavslut och Gör årsavslut för statistikuppgifter

  • Beloppen är exklusive moms och inklusive frakt.
  • Uppgifterna hämtas från listläget i leverantörsregistret.
  • Det finns inget periodurval, utskriften går alltid efter årsavslutet.
  • Fakturorna behöver inte vara attesterade eller journalförda.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...