Visma Administration 1000

Ordersammandrag - artiklar, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Order Faktura.

Här får du information om de artiklar som finns på order i systemet och som ej är fakturerade. Du kan göra flera olika urval, exempelvis på resultatenhet som angetts på raden. På listan kan du se alla artiklar som finns på order sorterat på artikelnummer. Här ser du vilken kund som har beställt, när artiklarna ska levereras och vilket ordernummer artiklarna finns på.

Rapporten visar artikelnr, artikelbenämning, ordernr, kundnr, kundnamn, leveransdatum, antal, belopp kr och en summering. Ordern behöver inte vara utskriven för att komma med på rapporten. Är ordern markerad som Ej klar kommer den med på rapporten. Om den däremot är makulerad så kommer den inte med. Belopp kr visas exklusive moms och efter eventuell radrabatt. Frakt, expeditionsavgift och fakturarabatt tas inte med i beloppet.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...