Ordersammandrag - artiklar, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Order Faktura.

Här får du information om de artiklar som finns på ordrar i programmet och som ej är fakturerade. Du kan göra flera olika urval, exempelvis på resultatenhet som angetts på raden. I listan kan du se alla artiklar som finns på dina ordrar sorterat på artikelnummer. Här ser du vilken kund som har beställt, när artiklarna ska levereras och vilket ordernummer artiklarna finns på.

Rapporten visar artikelnr, artikelbenämning, ordernr, kundnr, kundnamn, leveransdatum, levererat antal, beställt antal, belopp kr och en summering. Ordern behöver inte vara skickad för att komma med på rapporten. Är ordern markerad som Ej klar kommer den med på rapporten. Om den däremot är makulerad så kommer den inte med. Belopp kr visas exklusive moms och efter eventuell radrabatt. Frakt, expeditionsavgift och fakturarabatt tas inte med i beloppet.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. I kolumnen Filter kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

Visa exempel