Visma Administration 1000

Ta bort rad i verifikation

Om en hel rad har blivit fel kan du enkelt ta bort den innan den är registrerad. Gör så här:

  1. Flytta insättningspunkten till den rad du vill ta bort.
  2. Klicka på knappen Radera eller tryck på Ctrl+R.

Du har också möjlighet att ta bort en verifikationsrad efter att verifikationen är registrerad. Om du i företagsinställningarna har valt att arbeta med preliminära verifikationer tar du bort rader genom att använda kommandona Ta bort rad eller Ta bort alla rader. Har du valt att arbeta med ändringsverifikationer ändrar du rader genom att skapa en ändringsverifikation. Inställningen för preliminära verifikationer görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Relaterade avsnitt

Registrera verifikation
Ändra rad i verifikation
Ändra preliminär verifikation
Registrera ändringsverifikation
Ta bort rad
Ta bort alla rader
Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...