Byta dator

Så här gör du med ditt program om du ska byta dator eller om du ska flytta företaget mellan datorer.

Säkerhetskopiera företaget på den gamla datorn

För att kunna flytta över företaget måste du först ta en säkerhetskopia på företaget på den gamla datorn. För att få med alla mallar och rapporter ska du även ta en systemsäkerhetskopia. Systemsäkerhetskopia behöver du inte ta för varje företag utan det räcker att göra en gång.

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag för att ta en säkerhetskopia av ditt företag. Läs mer om Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag.

Om du har flera företag är det viktigt att du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag.

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia för att ta en systemsäkerhetskopia. Läs mer om Ta systemsäkerhetskopia.

Om du har en äldre version av programmet än 2017.1 och arbetar med digitala fakturor och dokument måste du även se till att dina pdf-underlag säkerhetskopieras. Detta gör du genom att kopiera mapparna Autoinvoice_bilagor och Temp_bilagor som finns i företagsmappen. Du hittar enklast till företagsmappen genom att i menyraden välja Hjälp - Om Visma Administration, klicka på Systeminfo och sedan klicka på Utforska på raden för Sökväg företaget. Spara sedan undan de kopierade mapparna på lämpligt ställe.

För sedan över de kopierade mapparna till din nya dator.

  1. Spara ner säkerhetskopian på ett flyttbart media.

Installera programmet på den nya datorn

  1. Installera programmet på den nya datorn. Läs mer i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 200.

Versionen du installerar måste vara densamma eller en senare än den du har på den gamla datorn. Vilken programversion du har ser du längst ner till höger i ditt program.

Du kan ladda ner ditt program på sidan Ladda ner/uppdatera. För att göra detta krävs ett aktivt serviceavtal och vi stödjer endast den senaste programversionen av Visma Administration 200.

Installera säkerhetskopian på den nya datorn

Nu ska du lägga in företaget på den nya datorn genom att läsa in säkerhetskopian.

  1. Öppna programmet och välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Läs mer om Installera och återkopiera från säkerhetskopia.

Om du har mer än ett företag gör du om punkten ovan för alla dina företag.

När alla företag är upplagda ska du läsa in systemsäkerhetskopian.

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ systemsäkerhetskopia. Läs mer om Återställ systemsäkerhetskopia

Om du har en äldre version av programmet än 2017.1 och arbetar med digitala fakturor och dokument ska du även kopiera tillbaka mapparna Autoinvoice_bilagor och Temp_bilagor till den nya företagsmappen så att pdf-underlagen följer med till din nya dator.

Nu är programmet och ditt/dina företag flyttade till den nya datorn.

Relaterade avsnitt

Sökord: ny dator