Installera och återkopiera från säkerhetskopia

Installera från säkerhetskopia väljer du när du ska läsa in en säkerhetskopia. Återkopiera från säkerhetskopia används endast i undantagsfall. Du kan bara installera eller återkopiera en säkerhetskopia för ett företag åt gången.

För att installera/återkopiera en säkerhetskopia till version 2017.1 eller senare, måste säkerhetskopian vara skapad i version 5.0 eller senare.

Relaterade avsnitt