Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura

I Visma Administration 200 kan du lägga in konteringsmallar för att förenkla din bokföring. Här beskrivs hur du lägger upp och använder en konteringsmall vid registrering av leverantörsfaktura.

Hur du använder konteringsmallar för löpande bokföring och för periodisering kan du läsa i Skapa konteringsmall för löpande bokföring och Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning.

Om du vill kunna läsa in alla artikelrader på en leverantörsfaktura som du tar emot via AutoInvoice, samtidigt som du använder en konteringsmall, markerar du Läs in alla transaktioner.

Om du väljer att läsa in alla transaktioner så bör du även ange ett konto i fältet Konto för rader utan artikelkontering. Detta konto används för de artiklar på leverantörsfakturan som inte finns med i artikelregistret och som därmed inte har någon artikelkontering. Artiklar som finns i artikelregistret och har en konteringskod kommer att konteras enligt konteringskoden.

Gör så här för att skapa en konteringsmall för leverantörsfaktura:

 1. Välj Bokföring – Konteringsmallar.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ge din konteringsmall ett unikt id. Du kan använda både siffror och bokstäver.
 4. Skriv in ett namn på din konteringsmall i fältet Namn.
 5. Markera Leverantörsfaktura vid Typ av mall. När Leverantörsfaktura är markerat blir fälten för leverantörsfaktura aktiva.
 6. Beskriv hur och när konteringsmallen är tänkt att användas i fältet Anteckningar. Detta följer med när du exporterar konteringsmallarna och kan vara bra information om du gör konteringsmallar åt någon annan.
 7. Välj om du ska ange Frakt eller Moms. Fältet Total kan du inte välja bort.
 8. Ange om du vill kunna läsa in alla artikelrader på en e-faktura genom att markera Läs in alla transaktioner. För att du ska få ett konto på artikelrader som inte finns i artikelregistret anger du även ett konto i fältet Konto för rader utan artikelkontering. Fälten visas endast om du har markerat att du vill ta emot e-fakturor via AutoInvoice.
 9. Ändra skuldkonto om du vill ha ett annat skuldkonto än leverantörsskulder (2440). Detta ändrar du i fältet Konteringar.
 10. Variabler används för att ställa frågor när konteringsmallen används vid registrering av leverantörsfakturor. I kolumnerna Konto, ResEnh ska du enbart ha den variabel som är anpassad till respektive rubrik, dvs i kolumnen Konto ska du enbart ha variabeln {Konto}, i kolumn ResEnh ska du ha {ResEnh} osv.

 1. Du kan även använda dig av resultatenheter i konteringsmallen. Resultatenheter lägger du upp under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring – Resultatenheter. För att resultatenheter ska fungera måste du även markera de konton i kontoplanen som du vill använda resultatenheter på.
 2. Du kan även lägga upp flera resultatenheter. Du måste då lägga upp en rad för varje resultatenhet i konteringsmallen. Ska beloppet delas lika som i detta exempel blir variabeln följande: ({Total}-{Moms}-{Frakt})*0,5. Har du en annan uppdelning anger du den procentsatsen.

 1. När du har lagt upp din konteringsmall kan du testa den, så att den blev som du hade tänkt dig. Klicka på Testa i konteringsmallen. Du får upp en ruta där du i detta fall registrerar ett totalbelopp och ett momsbelopp och därefter klickar du på Testa för att se hur konteringen blir.

 1. Om inte konteringen blir som du hade tänkt dig ändrar du i konteringsmallen.

Koppla konteringsmall

Om du vill kan du lägga upp en konteringsmall som du använder till en viss leverantör, i detta exempel har vi valt kontonr 6211 Telefon och då kan vi koppla konteringsmallen till t ex Telia.

Har du gjort en mer generell konteringsmall kan du koppla den till flera leverantörer.

 1. Välj Inköp – Leverantörer.
 2. Välj den leverantör du vill koppla konteringsmallen till.
 3. Plocka upp den konteringsmall du vill använda för leverantören vid fältet Kontmall på fliken Lev uppgifter. Om du vill kan du byta mall när du skapar leverantörsfakturan.

Använd mallen vid registrering av leverantörsfaktura

Vid registrering av leverantörsfaktura finns fältet Kontmall. Om du har lagt in en konteringsmall på din leverantör i registret får du automatiskt upp mallen när du väljer leverantören. Har du inte kopplat någon mall till din leverantör kan du välja en här genom att klicka på listknappen. Du behöver inte använda dig av en konteringsmall utan bara fylla i fälten Total, Frakt och Moms.

Relaterade avsnitt

Importera konteringsmall
Exportera konteringsmall
Testa en konteringsmall
Konteringsmallar, listläge
Konteringsmallar, kortläge
Skapa konteringsmall för löpande bokföring
Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.