Skapa konteringsmall för löpande bokföring

I Visma Administration 200 kan du lägga in konteringsmallar för att förenkla din bokföring. Här beskrivs hur du lägger upp och använder en konteringsmall i din löpande bokföring.

Hur du använder konteringsmallar vid registrering av leverantörsfaktura och för periodisering kan du läsa i Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura och Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning.

Gör så här för att skapa en konteringsmall för löpande bokföring:

 1. Välj Bokföring – Konteringsmallar.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ge din konteringsmall ett unikt id. Du kan använda både siffror och bokstäver.
 4. Skriv in ett namn på din konteringsmall i fältet Namn.
 5. Markera Bokföring vid Typ av mall. När Bokföring är markerat är enbart de fält som är aktuella för bokföring aktiva.
 6. Ange vilken serie som ska användas när konteringsmallen används i verifikationsregistreringen om du arbetar med verifikationsserier.

En förutsättning för att kunna välja verifikationsserie är att du lagt upp olika serier under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring.

Vi rekommenderar att du använder separata serier för de konteringsmallar som du ska använda i bokföring respektive vid periodisering/fördelning, eftersom det blir enklare att spåra vilka verifikationer som skapats genom dessa funktioner. De verifikationsserier som ska användas på konteringsmallarna måste ha inställningen Manuell registrering.

 1. Ange den verifikationstext som ska visas när konteringsmallen används.
 2. Beskriv hur och när konteringsmallen är tänkt att användas i fältet Anteckningar. Detta följer med när du exporterar konteringsmallarna och kan vara bra information om du gör konteringsmallar åt någon annan.

 1. Du kan även använda dig av Resultatenhet, Transaktionsinfo och Kvantitetsredovisning. , Transaktionsinfo och Kvantitetsredovisning måste först aktiveras under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring. Du måste även markera de konton i kontoplanen som du vill använda dessa val på. När du har aktiverat det du vill, kommer kolumnerna för respektive del upp när du öppnar konteringsmallen igen.

 1. Du kan även använda dig av resultatenheteri konteringsmallen. Resultatenheter lägger du upp under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring – Resultatenheter. För att resultatenheter ska fungera måste du även markera de konton i kontoplanen som du vill använda resultatenheter på.
 2. När du skapar dina konteringsmallar kan du ange fasta värden, t ex ett kontonummer, resultatenhet, belopp etc. Du kan också ange en variabel, dvs du väljer själv t ex kontonummer vid registreringstillfället.
 3. Om du t ex vill föra ett belopp mellan två konton och själv ange beloppet och ett motkonto använder du variabeln {Konto} i kolumnen Konto och variablerna {Belopp} och -{Belopp} i kolumnen Belopp. Minustecknet anger kreditsida. När du arbetar med konteringsmallarna kanske du kommer på en egen variabel. Då kan du skapa en egen variabel och spara den i listan. Välj Ny och ange vad variabeln ska heta. Variabeln finns kvar i listan tills du stängt fönstret Konteringsmallar.

 1. När du har lagt upp din konteringsmall kan du testa den, så att den blev som du hade tänkt dig. Klicka på Testa i konteringsmallen. Du får upp en ruta där du i detta fall registrerar ett belopp och ett konto och därefter klickar du på Testa för att se hur konteringen blir.

 1. Om inte konteringen blir som du hade tänkt dig ändrar du i konteringsmallen.

Använd mallen vid registrering av verifikation

För att markören ska stanna vid fältet Konteringsmall när du arbetar med verifikationer, måste du först göra en inställning för det.

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.
 2. Markera Stoppa markören i konteringsmallsfältet vid nya verifikationer.

I verifikationsregistreringen finns fältet Konteringsmall. Här plockar du upp den konteringsmall du vill använda i verifikationen. När du valt konteringsmall registrerar du värden för konteringen i inmatningsdelen till höger. När du sedan trycker på Enter utförs konteringen.

Även de uppgifter som du registrerat angående verifikationsserie och verifikationstext när du skapade mallen, kommer att fyllas i. Om du vill komplettera verifikationen med ytterligare konteringar gör du detta, därefter klickar du på Registrera.

Relaterade avsnitt

Importera konteringsmall
Exportera konteringsmall
Testa en konteringsmall
Konteringsmallar, listläge
Konteringsmallar, kortläge
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.