Vad gör jag om den första momsrapporten blir fel på det nya bokföringsåret?

När du skriver ut din momsrapport ska du aldrig ha ingående balans eller ingående saldo på dina momskonton. Detta kan dock inträffa när du skapat ett nytt bokföringsår.

Ingående balans

Har du en ingående balans på momsrapporten efter att du har skapat ett nytt bokföringsår, har du förmodligen inte skrivit ut momsrapporten innan du skapade det nya året. Det kan även bero på att du inte uppdaterat din ingående balans. Den ingående balansen uppdateras automatiskt om du har har markerat Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Om du vill göra det manuellt väljer du kommandot Överför UB från föregående år under Bokföring - Ingående balans. När du därefter skriver ut din momsrapport bör du ha 0 i ingående balans.

Ingående saldo

Har du ingående saldo på momsrapporten beror det troligtvis på att du inte har bokat bort föregående månads moms. Du rättar till det genom att boka bort föregående månads moms i föregående månad. Därefter kan du skriva ut en ny momsrapport för aktuell period.

Det är mycket viktigt att momsrapporten kontrolleras innan den godkänns. Då du kan åtgärda eventuella felaktigheter innan det når bokföringen. Läs mer i avsnittet Skriv ut momsrapport.