Skriv ut momsrapport

Här beskrivs hur du skriver ut din momsrapport. Tänk på att det kan vara bra att skriva ut momsrapporten till pdf om det är så att du vill kunna gå tillbaka och titta på den i efterhand.

 1. Kontrollera att alla dina kund- och leverantörsfakturor, som avser den period som ska redovisas, är överförda till bokföringen.
 2. Gå till Utskrifter - Bokföring - Momsrapport.
 3. Svara Ja på frågan om programmet ska göra en momskontroll.
 4. Ange vilken period som ska kontrolleras, klicka sedan på OK.

Fönstret Momskontroll visas med en summering av alla verifikationer under perioden.

Finns det avvikelse på verifikationer, visas dessa i tabellen Verifikationer med avvikelser. En avvikelse betyder att momsen som finns redovisad på kontot för utgående moms inte stämmer överens med den moms som programmet räknat ut baserat på det redovisade beskattningsunderlaget. Läs mer i avsnittet Vad gör jag om momsrapporten blir fel?.

 1. Kontrollera eventuella avvikelser och gör ändringar.

Genom att dubbelklicka på den verifikation som har en avvikelse ser du uppgifter som enbart gäller den verifikationen. Du kan också gå direkt till verifikationsregistreringen genom att klicka på knappen vid fältet Verifikationsnummer.

 1. Klicka på Skriv ut och välj Momsrapport.
 2. Ange den period som du vill skriva ut momsrapporten för.
 3. Om du vill se en detaljerad momsrapport som även visar vilka konton som är summerade på de olika raderna i momsrapporten, markerar du rutan Detaljerad momskontroll.
 4. Välj Skrivare, Bildskärm, Fil eller Pdf-fil beroende på hur du vill skriva ut den. För att du ska kunna godkänna den krävs att du har skrivit ut till skrivare, fil eller pdf.
 5. När du har skrivit ut din momsrapport kontrollerar du först att den är korrekt innan du godkänner den.
 6. När du har klickat på Ja för att godkänna momsrapporten skapas automatiskt ett verifikat med momsavräkningen per den siste i perioden, om du har automatisk överföring av bokföringsorder.

Har du markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter måste du manuellt registrera det verifikat som du får ett bokföringsunderlag på i samband med momsrapporten.

Rapporten måste bokföras innan nästa periods rapport tas ut. Detta för att ingående saldo på dina momskonton ska vara 0 när du skriver ut momsrapporten nästa gång.

Din momsskuld eller momsfordran är nu bokförd på det konto du angett som redovisningskonto i kontoplanen. När du betalat in eller fått tillbaka momsen bokför du bort skulden eller fordran från redovisningskontot.

Relaterade avsnitt