Vad betyder ID, GLN-nummer, tjänsteleverantör/VAN-operatör, format och Peppol ID?

När du skickar eller tar emot e-fakturor i Visma Administration 2000 finns det olika begrepp som används. Nedan hittar du en förklaring på några av dessa.

Begrepp Förklaring
ID
InExchange ID
Om någon frågar efter ditt ID eller InExchange ID i dessa sammanhang är det detsamma som ditt organisationsnummer.
GLN-nummer

GLN-nummer (Global Location Number) är en sifferkod som identifierar en verksamhet. GLN-numret kan identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats.

För att skicka eller ta emot e-fakturor i Visma Administration 2000 behövs i regel inget GLN-nummer. I de flesta fall, när ett GLN-nummer efterfrågas, räcker det att informera om att du kan ta emot e-fakturor, att du uppger ditt organisationsnummer (ID) och att InExchange är din VAN-operatör.


Har du behov av att få e-fakturor skickade till flera olika adresser inom företaget så behöver du GLN-nummer. Läs mer om detta i forumtråden GLN - vad är det?.


Behöver du eller din leverantör mer information än ovan, går det bra att kontakta Visma Spcs Support som hjälper dig vidare och har möjlighet att ge dig ett likvärdigt identifieringsnummer.

Tjänsteleverantör/ VAN-operatör

Den tjänsteleverantör som Visma Spcs använder för att skicka/ta emot e-fakturor är InExchange.

Format

Formatet som Visma Administration 2000 använder för att skicka/ta emot e-fakturor heter S-EDI.

När du skickar en e-faktura till din kund anpassar InExchange (Visma Spcs tjänsteleverantör) formatet så att det passar din mottagares ekonomiprogram.

När du ska ta emot en e-faktura från din leverantör kan leverantören skicka sin e-faktura till dig i vilket format som helst. InExchange gör sedan om formatet så att det passar att läsa in i ditt program.

Peppol ID

Peppol ID är en slags identifiering av den som är ansluten till Peppol och varje mottagare har sitt eget Peppol ID. Ett Peppol ID består av två delar, ett prefix (till exempel 0007) som bestämmer vad den sista delen i id:t är för typ av data.

Skickar du e-dokument behöver du inte tänka på din mottagares Peppol ID. Det sköter tjänsten automatiskt.

Exempel:
0007:XXXXXXXXXX (svenskt organisationsnummer)
0088: YYYYYYYYYYYYY (GLN nummer)

Du hittar ditt Peppol ID under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till Företag.

Läs mer i avsnittet Vad gäller för fakturor till offentlig sektor/Peppol?.