Vad gäller för fakturor till offentlig sektor/Peppol?

Enligt lag krävs det sedan april 2019 att fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara elektroniska. Lagen innebär inte bara att företagare ska kunna skicka e-fakturor till myndigheter, utan den ställer också krav på att myndigheterna ska kunna ta emot e-fakturor. E-fakturorna ska följa den europeiska standarden Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line), om inte någon annan standard har avtalats.

Med Visma Administration 2000 kan du skicka e-fakturor till myndigheter och programmet uppfyller alla krav enligt Peppol. Läs mer om hur du skickar e-fakturor i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Peppol ID är en slags identifiering av den som är ansluten till Peppol och varje mottagare har sitt eget Peppol ID. Ett Peppol ID består av två delar, ett prefix (till exempel 0007) som bestämmer vad den sista delen i id:t är för typ av data.

Exempel:

0007:XXXXXXXXXX (svenskt organisationsnummer)

0088:YYYYYYYYYYYYY (GLN nummer)

Du hittar ditt Peppol ID under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till Företag.

Skickar du e-dokument behöver du inte tänka på din mottagares Peppol ID. Det sköter tjänsten automatiskt.

Peppol har specifika regler för hur en faktura ska vara utformad. Ett tips för att säkerställa att fakturan ska nå mottagaren är att kontrollera följande:

  • Se till att det inte finns blankrader på fakturan
  • Gör om alla rader som saknar belopp till textrader. Du gör detta genom att ställa dig på raden och klicka på Textrad uppe under Kommando eller klicka på Ctrl+T på ditt tangentbord. Textrader fungerar endast om du har angett ditt VAT-/momsregistreringsnummer i företagsinställningarna.
  • Se till att beloppet i kolumnen Summa stämmer överens med Levererat antal * à-pris.

Läs mer om olika begrepp som används när du skickar eller tar emot e-fakturor i avsnittet Vad betyder ID, GLN-nummer, tjänsteleverantör/VAN-operatör, format och Peppol ID?.

Relaterade avsnitt