Hur ser jag om mina kunder kan ta emot e-fakturor?

Du kan på flera olika sätt i programmet kontrollera och se vilka av dina kunder som kan ta emot e-faktura:

Informationslist vid ny faktura Om du har skrivit in kundens organisationsnummer, alternativt personnummer eller e-post för privatpersoner, i kundregistret så gör programmet automatiskt en kontroll om kunden kan ta emot e-faktura. Kontrollen görs när du skapar en faktura till kunden och informationen visas i en informationslist ovanför fakturabilden.
Kommandot Sök mottagare e-faktura Du kan också använda kommandot Sök mottagare e-faktura för att söka efter e-fakturamottagare i hela ditt kundregister på en gång. När sökningen är klar markerar du vilka du vill skicka e-faktura till och utskriftsvalet för dessa kunder ändras då till E-faktura eller Kivra.
Knappen Kontrollera i kundregsitret Vill du se om en specifik kund kan ta emot e-faktura går du till fliken Utskriftsval i kundregistret och klickar på knappen Kontrollera. Finns din kund i listan som visas markerar du den och klickar på Välj markerad.
Kolumnen Rekommenderat under Fakturahantering Under Försäljning - Fakturahantering i kolumnen Rekommenderat kan du se vilka av dina kunder som kan ta emot e-faktura eller faktura till Kivra. Rekommenderade utskriftsalternativ visas endast om kunden vill ta emot e-fakturor/Kivra, men du har ett annat utskriftsval angivet på fakturan. Vill du uppdatera listan väljer du kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Relaterade avsnitt