Kunder, fliken Utskriftsval

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

På den här fliken gör du inställningar för hur de olika dokumenttyperna som finns i programmet ska levereras till kund och om du vill använda någon annan dokumentmall på kunden än den som finns angiven i företagsinställningarna.

Genom att klicka på knappen Kontrollera kan du kontrollera om den aktuella kunden kan ta emot e-fakturor. Vill du kontrollera hela ditt kundregister på gång använder du kommandot Sök mottagare e-faktura.

Relaterade avsnitt

Kunder, listläge
Kunder, fliken Grunduppgifter
Kunder, fliken Fler uppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Artikeluppgifter
Kunder, fliken Statistik
Kunder, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando
Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post
Kontrollera mottagare av e-faktura/e-order

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.