Hur gör jag om det är fel på en faktura som innehåller rot/rut eller grön teknik?

Har något blivit fel på en kundfaktura som innehåller husarbete/grön teknik kan du ändra direkt på fakturan om du inte har journalfört den. Om du har journalfört kundfakturan måste den krediteras. En kundfaktura som innehåller husarbete/grön teknik kan inte vara en kreditfaktura, eftersom du inte kan ha med minusbelopp i underlaget till ansökan. Du måste alltså kreditera hela kundfakturan och sedan skapa en ny kundfaktura med rätt uppgifter. Om kreditfakturan ska kreditera den ursprungliga fakturan i sin helhet och det redan finns en betalning på denna, måste du dessutom direktbetala både debet- och kreditfakturan. Du kan inte använda kommandot Kvitta debet mot kredit i detta fall.

Titta gärna på filmen Fel på kundfaktura som innehåller rot/rut/grön teknik.

Relaterade avsnitt

Sökord: Ändra kundnummer