Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete

Innan du kan fakturera rot- eller rutarbete till din kund måste du göra vissa inställningar. Läs mer om detta i avsnittet Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete.

Kontrollera även att arbetet du utfört åt kunden verkligen ingår i det som kallas husarbete. På Skatteverkets hemsida finns en förteckning över vilka tjänster som ingår.

Arbetar du med order och avtalsfakturering så kan du göra inställningarna redan på ordern respektive på avtalet. Då förs detta över till kundfakturan när du skapar faktura från order eller väljer att fakturera avtalen.

 1. Välj Försäljning – Kundfakturor och klicka på Ny.
 2. Plocka upp aktuell kund.
 1. Kontrollera betalningsvillkoret. Det kan vara bra att ändra det till 10 eller 20 dagar netto så att du inte behöver ligga ute med pengar längre än nödvändigt.
 2. Markera rutan Innehåller husarbeten.

Nu visas några nya kolumner och fält på kundfakturan. Knappen Fördela skattereduktion blir också aktiv.

 1. Markera Rot eller Rut beroende på vad fakturan avser.
 2. Plocka upp de aktuella artiklarna i kolumnen Artikelnummer. Du kan ha både materialkostnader och arbetskostnader på samma faktura.
 3. Ange för varje artikelrad vilken typ av rotarbete/rutarbete som ditt arbete respektive material tillhör. Detta anger du i kolumnen Typ av Rot/Rut. Du ska ange typ både för arbete och tillhörande material. För övriga kostnader som gäller rot- eller rutarbete väljer du Övrig kostnad Rot/Rut. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket. Läs mer i avsnittet Kundfakturor, fliken Faktura.

Vill du att den här informationen ska fyllas i automatiskt när du plockar upp artikeln på fakturan kan du ange typ av rot- eller rutarbete på artikeln i artikelregistret.

 1. Ange hur många timmar du har lagt ner på rot- eller rutarbetet i kolumnen Arbetade timmar. Antalet du har skrivit in i kolumnen Levererat antal föreslås.

Uppgifterna om vilken typ av rot- eller rutarbete fakturan avser och antalet arbetade timmar används när du ansöker om skattereduktion hos Skatteverket. Antalet arbetade timmar ska vara det faktiska antalet arbetade timmar, därför kan du ändra den här kolumnen fram till att du har skapat ansökan. Det kan till exempel bli aktuellt om du fakturerar i förskott.

Fälten Att betala, Skattereduktion och Underlag för skattered beräknas utifrån de inställningar som finns i företagsinställningarna.

 1. Klicka på Fördela skattereduktion och kontrollera att du har rätt personnummer på kunden. Har du inte personnumret i kundregistret får du skriva in det här. Personnumret krävs när du ska göra ansökan hos Skatteverket.
 2. Ange fastighetsbeteckning eller lägenhetsbeteckning om kundfakturan gäller rotarbete. Dessa uppgifter krävs när du ansöker om skattereduktion.

Om beloppet som kunden ska betala understiger skattereduktionen, är kundfakturan inte ansökningsbar i programdelen Husarbete. Fakturan kan skrivas ut via direktutskrift i programmet och därefter måste ansökan göras manuellt på Skatteverkets hemsida.

Om kunden inte har rätt att få avdrag för hela beloppet kan du ändra detta manuellt under Fördela skattereduktion. Du markerar då Fördela reduktionen manuellt och skriver in beloppet som kunden har rätt till.

Om det är flera personer som äger fastigheten och som ska göra avdrag lägger du även till dessa under Fördela skattereduktion. Här skriver du in ytterligare personnummer och namn. Om du inte har markerat Fördela reduktionen manuellt fördelar programmet beloppet jämt mellan personerna.

 1. Klicka på Stäng när alla uppgifter är ifyllda.
 2. Skriv ut kundfakturan som vanligt när du kontrollerat alla uppgifter. Kontrollera även att du har rätt fakturamall innan du skriver ut kundfakturan.

När du är klar med din husfaktura kan du följa den i programdelen Betalningar - Husarbete. På fliken Översikt husfakturor ser du vilken status din faktura har.

På fliken Spårningkundfakturan kan du se hur stort beloppet är som du väntar på från Skatteverket.

Kreditera kundfaktura som innehåller rotarbete/rutarbete

Har något blivit fel på en kundfaktura som innehåller husarbete kan du ändra direkt på fakturan om du inte har journalfört den. Om du har journalfört kundfakturan måste den krediteras. En kundfaktura som innehåller husarbeten kan inte vara en kreditfaktura, eftersom du inte kan ha med minusbelopp i underlaget till ansökan. Du måste alltså kreditera hela kundfakturan och sedan skapa en ny kundfaktura med rätt uppgifter. Om kreditfakturan ska kreditera den ursprungliga fakturan i sin helhet och det redan finns en betalning på denna, måste du dessutom direktbetala både debet- och kreditfakturan. Du kan inte använda kommandot Kvitta debet mot kredit i detta fall.

Relaterade avsnitt

Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa samlingsfaktura
Kundfakturor, listläge
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
QR-kod på kundfakturor
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.