Hur gör jag för att ändra eller radera objekt i mallen?

I Malleditorn markerar du de objekt du vill ändra på i objektlistan så att de blir gulmarkerade i mallen. Välj listan för Basegenskaper och gör ändring på exempelvis Funktion eller Villkor.

Läs mer i avsnittet Flytta objekt, malländring om du vill flytta objekt och avsnittet Radera objekt, malländring om du vill radera objekt.

Se filmen Lägg till text på mallar.