Välj företag

När du startar programmet väljer du alltid vilket företag du vill arbeta med. Du kan också, när som helst under arbetets gång, välja att arbeta med ett annat företag. Vilket företag som är öppet visas på statusraden, längst ner till höger i programfönstret.

Gör så här för att välja ett företag:

  1. Välj Arkiv - Öppna företag eller klicka på företagsnamnet nere till höger så att bilden Val av företag visas.
  2. Markera det företag du vill öppna.

Har du många företag kan du söka efter företagsnamnet eller företagsmappen på den översta raden i listan. Vill du leta i din mappstruktur i utforskaren kan du använda knappen Bläddra.

Vill du skapa ett nytt företag kan du läsa om hur man gör i avsnittet Skapa företag.

  1. Välj OK eller dubbelklicka på företagsnamnet.

På statusraden, längst ner till höger på bildskärmen, visas nu namnet på det öppna företaget och vilket bokföringsår som är valt.

Bläddra

Knappen Bläddra använder du för att leta fram och markera en mapp, t ex när du ska leta upp ditt företag. Du bläddrar och öppnar på vanligt Windows-sätt och klickar på OK när du är klar.

Du ska inte öppna själva företagsmappen utan istället huvudmappen, d v s den mapp som har företagsmappen som undermapp. Om din företagsmapp finns på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\Spcs Administration\Företag\bolaget, ska du öppna mappen C:\ProgramData\SPCS\Spcs Administration\Företag. Väljer du själva företagsmappen hittar inte programmet företaget och en tom lista visas i bilden Val av företag.

Relaterade avsnitt