Skapa företag

När du lägger upp ett nytt företag följer du en guide där du får ange vissa grunduppgifter, välja en kontoplan och skapa ett bokföringsår. Guiden består av tre steg. Efter att du har lagt upp ett nytt företag kan du ändra och komplettera dina uppgifter genom att välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar. Du kan lägga upp flera företag i programmet.

Du kan använda funktionen Installera från säkerhetskopia för att lägga tillbaka en säkerhetskopia eller om du ska flytta företaget från en dator till en annan. Du kan också använda funktionen för att kopiera ett företags data från din säkerhetskopia till en ny mapp. Läs mer i avsnittet Installera och återkopiera från säkerhetskopia.

Följ stegen nedan för att skapa ditt företag:

Att tänka på i ditt nya företag

Följande inställningar och kontroller bör du göra innan du börjar registrera uppgifter i ditt nya företag:

Ju fler korrekta inställningar du gör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, desto mindre uppgifter behöver du fylla i under ditt dagliga arbete med Visma Administration 2000.

Relaterade avsnitt