Användare

Programdelen finns under Arkiv - Användare - Användare.

Visma Administration 2000 innehåller en väl utbyggd behörighetshantering. Behörigheten anges per företag och när behörighetskontrollen är aktiverad måste alla användare logga in för att kunna starta företaget. Läs mer i avsnittet Aktivera behörighetskontroll.

Systemoperatören lägger upp de olika användarna, tilldelar behörighet och kan lägga in ett lösenord till var och en. När en användare är inloggad kan användaren själv ändra sitt lösenord.

Behörighetskontrollen hanteras av en tabell i databasen. Informationen är krypterad så det finns inga möjligheter för obehöriga att läsa den.

Behörigheten kan anges per programdel. En användare kan t ex ha behörighet att arbeta med leverantörsfakturor, men inget annat. För alla programdelar kan behörigheten anges på tre nivåer: Fullständig rättighet, läsrättighet och rättighet att skriva ut/skicka.

De olika rättigheterna innebär följande:

Fullständig Alla funktioner som finns i programdelen är tillgängliga, t ex även att lägga upp nya poster, bearbeta befintliga och att skriva ut/skicka.
Läs Användaren kan bara läsa den information som finns i programdelen, varken lägga upp nya poster, redigera någonting eller skriva ut/skicka.
Utskrift Användaren kan enbart skriva ut rapporter från programdelen, inte öppna själva programdelen och göra någonting där.

För flera programdelar kan behörigheten dessutom anges ännu mer uppdelat. När det gäller Bokföring kan en användare t ex ha behörighet att arbeta med budget, men inte med något annat inom den programdelen.

En användare som kallas sysop (systemoperatör) finns alltid inlagd från början. Systemoperatören är den som ska kunna använda alla funktioner i programmet och den som bestämmer vilka rättigheter de olika användarna ska ha. Endast de användare som är markerade som systemoperatör har behörighet att lägga upp användare. Det är också systemoperatören som har behörighet att t ex radera företag, hantera skrivarinställningar, genomföra registervård och ta systemsäkerhetskopia.

Relaterade avsnitt

Sökord: behörighet