Arbeta med paketartiklar

I Visma Administration 2000 kan du arbeta med artiklar i paket, dvs du kan ha en huvudartikel som innehåller andra artiklar. Huvudartikeln, dvs paketartikeln, har ett separat pris.

Denna funktion gör att det är möjligt att sälja ett paket av artiklar, både lagervaror och ej lagervaror. Det finns ingen begränsning för hur många artiklar som går att koppla till en paketartikel. Du kan använda paketartiklar på tre olika sätt:

  • Att enbart koppla andra artiklar till paketartikeln.
  • Att enbart koppla textrader till paketartikeln.
  • Att kombinera textrader och artiklar till paketartikeln.