Mallar för nedladdning

Här hittar du de utskriftsmallar som finns till ditt program. Till varje mall finns en beskrivning, ett exempel på hur det kan se ut (pdf) och möjlighet att ladda ner. Vissa av mallarna nedan installeras tillsammans med programmet.

Läs mer om hur du laddar ner mallar i avsnittet Ladda ner mallar.

Dokumentmallar med temat Silver

Från och med version 2013.0 tillkom mallar med temat Silver. Mallarna har silvergrå ramar och grupperingen av vissa uppgifter är annorlunda jämfört med mallarna på temat Vit. Det finns en ruta längst upp till vänster med en sammanfattning av dokumentet, som till exempel innehåller betalningsinformationen. QR-koden visas nere till höger på fakturamallarna.

 

Dokumentmallar med temat Vit

Dokumentmallar med temat Vit är de mallar som varit originalmallar fram till och med version 5.52 av ditt program. Dessa mallar har svarta ramar med rundade hörn.

Dokumentmallar med temat Vit uppdateras inte från och med version 2013.0. Om framtida programversioner kräver att dokumentmallar uppdateras är det endast mallar med temat Silver som kommer att underhållas.

Etikettmallar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.