Lägg upp resultatenheter

Med hjälp av resultatenheter kan du få bättre uppföljning och kontroll i bokföringen.

Exempelvis kan du välja avdelningar som resultatenheter. När du sedan bokför anger du vilken resultatenhet kostnaden eller intäkten avser. Du kan även fördela maskiner och inventarier på olika resultatenheter på dina balanskonton.

Gör så här för att lägga upp en resultatenhet:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.
 2. Klicka på Ny (Ctrl+N).
 3. Skriv in koden för resultatenheten. Du kan använda upp till sex tecken, både siffror och bokstäver, i koden.
 4. Skriv in ett namn på din resultatenhet (max 20 tecken). Detta underlättar för dig att komma ihåg vad resultatenheten gäller.

Du kan lägga upp hur många resultatenheter du vill. Du kan också gå in och ändra namnet på en befintlig resultatenhet, en sådan ändring påverkar dock inte redan registrerade dokument.

Bokför med resultatenhet

För att kunna bokföra på dina resultatenheter måste du märka kontona i din kontoplan.

Gör så här:

 1. Välj Bokföring - Kontoplan.
 2. Dubbelklicka på det konto du vill använda resultatenheter på.
 3. Ange om kontot ska användas för resultatenhet. Du kan även få programmet att föreslå en viss resultatenhet. Kontot kan markeras på fyra olika sätt:

  Alltid - Måste alltid registrera resultatenhet på kontot.
  Ej tillåtet - Det går inte att registrera detta på kontot.
  Ofta - Insättningspunkten stannar i fältet, men det går att hoppa över.
  Sällan - Insättningspunkten stannar inte i fältet, men det går att gå tillbaka dit.

Följande utskrifter kan du göra per resultatenhet:

 • Huvudbok
 • Balansrapport
 • Resultatrapport
 • Saldolista
 • Kvantitetssaldo
 • Kontoanalys

Du kan också lägga in en ingående balans och budget på dina resultatenheter.

Relaterade avsnitt