Resultatenheter, företagsinställningar

Resultatenheter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.

Du kan få bättre uppföljning och kontroll av ditt företag genom att använda resultatenheter i din bokföring. Exempelvis kan du välja avdelningar som resultatenheter. När du bokför anger du vilken resultatenhet kostnaden eller intäkten avser och kan sedan följa upp resultatet för varje resultatenhet. Om du vill kan du bokföra på resultatenheter även på balanskonton, t ex om du vill fördela maskiner och inventarier på olika resultatenheter.

De resultatenheter du vill använda lägger du upp här. Du ger varje resultatenhet en egen kod med upp till 6 tecken. Du kan använda både siffror och bokstäver i koden. Du kan lägga upp hur många resultatenheter du själv vill. För att kunna bokföra på resultatenheter måste de konton där du vill använda resultatenheter vara markerade för det, d v s kontot måste vara markerat för resultatenhet i kontoplanen och resultatenheten måste finnas upplagd i den här listan för att konteringen ska fungera. Läs mer i avsnittet Lägg upp resultatenheter.

Du kan välja bland de resultatenheter du skriver in här när du skapar ett nytt dokument, t ex en faktura och när du bokför kostnader och intäkter.

Resultatenheterna är årsbundna, d v s knutna till bokföringsåret. När du börjar på ett nytt år, kopieras resultatenheterna över till det nya året.

Du kan lägga upp nya, ändra och radera befintliga resultatenheter.

En resultatenhet kan inte raderas om den har använts i något bokföringsår.

Vill du markera flera konton i kontoplanen för resultatenhet samtidigt gör du det enklast genom en massuppdatering. Läs mer i avsnittet Massuppdatera, kommando.

Vill du skriva ut en förteckning över dina resultatenheter gör du det via utskriften Resultatenheter.

Relaterade avsnitt