Etikettmallar, företagsinställningar

Etikettmallar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Mallar, fliken Etikettmallar.

Med hjälp av den här funktionen anger du vilken mall som ska användas för de olika etikettutskrifterna. Inställningar görs per etikett. I kolumnen längst till vänster ser du typ av etikett och i kolumnen Mallar står namnet på mallen som är vald. För att välja mall till din etikett klickar du på listpilen till höger om mallens namn. Vill du justera din mall klickar du sedan på knappen Ändra.

För varje mall kan du göra grundinställningar för skrivaren, d v s ange hur många kopior som ska skrivas ut som standard, samt ange koordinater för texten på en sida.

För att anpassa texten så att den visas korrekt på dina etiketter väljer du Inställningar och anger hur många etiketter du vill ha på bredden och på höjden. Detta görs i fälten Antal i bredd och Antal i höjd/sida. I fälten Horisontalt avstånd X och Vertikalt avstånd Y anger du hur stora etiketterna är. Detta står oftast angivet på boxen för etiketterna. Läs mer i avsnittet Ändra utskriftsmall.

De inställningar du gör här gäller endast för företaget som du har aktivt.

Om du vill skapa en egen mall kan du göra det direkt från den dialogruta som visas när du väljer mall. Annars gör du det genom att välja Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.

Vilken skrivare som ska användas för utskrift av etiketter väljer du i menyn Arkiv - Inställningar - Skrivarinställningar, se Skrivarinställningar.

Relaterade avsnitt