Dokumentmallar, företagsinställningar

Dokumentmallar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Mallar, fliken Dokumentmallar.

Med hjälp av den här funktionen anger du vilken mall som ska användas för respektive dokument. Inställningarna görs per dokumenttyp. I kolumnen längst till vänster ser du dokumenttypen. I kolumnen Mallar står namnet på mallen som är vald. För att välja mall till ditt dokument klickar du på listpilen till höger om mallnamnet. Vill du justera din mall klickar du sedan på knappen Ändra.

För varje mall kan du också göra inställningar för till exempel hur många egna kopior du vill ha och hur dokumentet ska placeras på utskriften.

De inställningar du gör här gäller endast för företaget som du har aktivt.

Om du vill skapa en egen mall klickar du på knappen Ny, antingen direkt från den dialogruta som visas när du väljer mall eller under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.

Om du skriver ut via skrivare kan du välja vilken skrivare som ska användas för respektive utskriftsgrupp i menyn Arkiv - Inställningar - Skrivarinställningar, se Skrivarinställningar.

Programmets utskriftsmallar finns sparade under C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer\Mallar.

Relaterade avsnitt