Importera konteringsmall

Programdelen finns under Arkiv - Import - Konteringsmallar.

Konteringsmallar gäller specifikt för varje företag. Om du, din redovisningsbyrå eller någon annan, har skapat konteringsmallar som ska användas i något av de företag du arbetar med, måste de först exporteras till en konteringsmallfil. Därefter kan du importera dem med hjälp av importfunktionen. Konteringsmallfiler har ändelsen kml.

Tillsammans med programmet levereras ett antal färdiga konteringsmallar. Om du vill använda dem importerar du dem med hjälp av den här funktionen. Filen med de färdiga konteringsmallarna heter Konteringsmall SPCS.kml och ligger under C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma filer. Du kan inte välja vilka konteringsmallar du vill importera, utan alla mallar som finns i filen kommer att importeras.

Om du redan har importerat Konteringsmall SPCS.kml kan du i avsnittet Konteringsmallar för nedladdning se om det finns ytterligare konteringsmallar du vill ladda ner.

De färdiga konteringsmallarna är enbart att se som förslag. Innan du använder en färdig konteringsmall måste du kontrollera att den stämmer överens med den konteringsstandard som används i ditt företag. Är du osäker kan du fråga din redovisningsbyrå.

Gör så här för att importera konteringsmallar:

  1. Se till att det företag du vill importera till är aktivt.
  2. Välj Arkiv - Import - Konteringsmallar.

Nu öppnas mappen Gemensamma filer eller den sökväg du har angett för Export - Import Konteringsmallar under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Övriga filer. Filen du ska importera heter Konteringsmall SPCS.kml. Ska du importera andra konteringsmallar än den, letar du dig fram till rätt fil.

  1. Markera den konteringsmallsfil du vill importera.
  2. Klicka på Öppna.

Varje mall måste ha ett unikt id. Detta gäller per företag. Om du importerar en mall som har samma id som en mall som redan finns i företagetvisas ett meddelande om det och du måste ange ett nytt id för den importerade mallen.

Om det inte finns några krockar sker importen direkt och du får ett meddelande om att den är klar.

Använda konteringsmallen vid registrering av verifikation

För att markören ska stanna vid fältet Konteringsmall när du arbetar med verifikationer måste du först göra en inställning.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.
  2. Markera Stoppa markören i konteringsmallsfältet vid nya verifikationer.

Relaterade avsnitt