Gör bortskrivning

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

Om kunden inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan och du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från bokföringen. Du kan till exempel skriva bort det resterande beloppet som en kundförlust enligt nedan. Du kan också välja att göra en direktinbetalning via kommandot Direktbetala. Läs mer i avsnitten Skapa direktbetalning och Direktbetala, kommando.

Du gör på följande sätt:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Klicka på knappen Ny.
  3. Kontrollera att du har rätt betaldatum.
  4. Ange vilket betalsätt som har använts.
  5. Ange fakturanumret i inbetalningsbunten. Fakturans uppgifter visas.
  6. Skriv in beloppet kunden betalat in.

Om du vill göra en bortskrivning trycker du på Tab-tangenten tills du kommer till kolumnen Bortskr.

  1. Ange bortskrivningskod för beloppet genom att klicka på listknappen. De bortskrivningskoder du får upp här är de du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Bortskrivningar. Du kan lägga till fler bortskrivningskoder genom att välja Ny (Ctrl+N).

Du kan välja att använda flera koder för en faktura, om du vill. Du skriver då in hur stor del av kvarstående belopp som ska föras på vardera bortskrivningskod.

  1. Ange hur stort belopp som ska skrivas bort, dvs hur mycket kunden inte betalt in.

Om du har ytterligare inbetalningar att registrera på samma bunt placerar du insättningspunkten i kolumnen Fakturanummer igen.

Relaterade avsnitt

Inbetalningar, listläge
Inbetalningar, kortläge
Registrera inbetalning
Registrera delbetalning
Skapa direktbetalning
Ändra inbetalning
Makulera inbetalning
Radera inbetalning

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Sökord: Kundförlust