Valutakurser

Här ser du vilka valutor som finns inlagda i din lista och vilka kurser som är registrerade för dem. Du når den här arbetsbilden på två sätt, antingen via Arkiv - Inställningar - Valutakurser eller via de lägen i programmet där du väljer valuta.

Om du väljer Arkiv - Inställningar - Valutakurser har du alla möjligheter att justera valutakurserna. Går du via plocka-läge är möjligheterna något begränsade. Du kan då ändra benämning, enhet, sälj- och köpkurs och du kan lägga till valutor till listan, men inte radera befintliga.

I programmet finns en fast lista, som du inte kan ändra, med alla korrekta ISO-koder för valutor. Från den listan plockar du de valutor du vill ha valbara i ditt program. Du lägger till valutor i din lista via knappen Ny och tar bort med hjälp av knappen Radera.

I arbetsbilden kan du ändra alla uppgifter utom koden. Klicka i det fält du vill ändra, skriv in ändringen och tryck på Enter. Vill du göra en mindre redigering i ett fält dubbelklickar du eller trycker på F2-tangenten för att få fram insättningspunkten. Vill du lägga till en ny valuta och valutakurs klickar du på knappen Ny och väljer den valuta du vill lägga till.

Du använder också arbetsbilden när du ska uppdatera valutakurserna. Tänk på att lägga in aktuell dagskurs när valutan ska användas, så att valutaomvandlingarna blir korrekta.

Du kan välja vilken valuta som ska gälla som standard i prislistor och fakturor i respektive arbetsbild för det företag du har aktivt.

Valutorna gäller för hela programmet, inte enbart för ett enskilt företag. Valutakursen finns kvar även om du raderar ett företag. Installerar du ett företag via en säkerhetskopia (se Säkerhetskopiering) som använder valutakoder som inte finns i din valutalista, lägger programmet in de valutor som saknas där.

Relaterade avsnitt