Koppla konton, kommando

Med kommandot Koppla konton kan du koppla föregående års kontonummer till ett kontonummer i det aktiva årets kontoplan. Du justerar det automatiskt föreslagna kontot i kolumnen Kopplat kontonr. Du kan också göra en egen koppling om det inte finns något konto föreslaget.

Kopplingar kan behövas göras om flera konton har slagits ihop till ett eller tagits bort i kontoplanen för det aktiva året. Du kan koppla flera konton från föregående år till ett konto i aktivt år, men inte tvärtom.

Om du klickar på listpilen i urvalsfältet uppe till vänster kan du göra urval på de konton som var aktiva föregående år, de konton som skiljer sig mellan åren eller bara visa de konton som saknar koppling.

Du når kommandot Koppla konton under Bokföring - Kontoplan.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.