Öppna underlag, kommando

Kommandot Öppna underlag visas under Inköp - Inläsning underlag och Bokföring - Inläsning underlag.

Du kan använda kommandot för att öppna bilden i ett separat fönster som är fristående från programmet. Därifrån kan du förstora bilden och även skriva ut den om du önskar det. Du kan också öppna underlaget genom att klicka på själva bilden till höger i arbetsbilden Inläsning underlag.

Relaterade avsnitt