Hämta nya underlag, kommando

Kommandot Hämta nya underlag visas under Inköp - Inläsning underlag och Bokföring - Inläsning underlag.

Du väljer kommandot för att kontrollera om det finns några nya e-fakturor respektive underlag från Visma Scanner att läsa in. Finns det nya underlag som kan läsas in, läggs dessa till i den övre tabellen. Vilken ordning de läggs in i bestäms av den sorteringsordning du har valt. Du kan välja mellan Fakt- /Betaldatum, Namn, Status, Typ och Underlagstyp.

Relaterade avsnitt