Skicka till Visma Tid Smart/Pro, kommando

Detta kommando visas endast om du har en markering för Visma Tid Smart/Pro under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.

Från Visma Administration 2000 kan du föra över artiklar, kunder, projekt, leverantörsfakturor och resultatenheter till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro. Du kan alltså använda kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro i programdelarna Kunder, Artiklar och tjänster, Projekt, Leverantörsfakturor och Resultatenheter.

Observera att de projekt du skickar till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro visas under Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt. Du hittar dem alltså inte under programdelen Projekt i Visma Tid Smart/Visma Tid Pro.

De poster som du vill kunna skicka till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro måste ha en markering i fältet Visma Tid Smart/Pro. Fältet finns i respektive register. Vill du föra över leverantörsfakturor gör du inställningen för det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.

När du klickar på Skicka till Visma Tid Smart/Pro kontrollerar programmet om det finns några nya eller uppdaterade poster. Har du lagt upp nya poster i något av registren i Visma Administration 2000 kommer dessa föras över till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro och samma sak gäller för uppdaterade poster i artikel- och projektregistret. Har du gjort ändringar på en kund eller en resultatenhet så kommer dessa inte att uppdateras i Visma Tid Smart/Visma Tid Pro. Den ändringen får du istället göra i Visma Tid Smart/Visma Tid Pro. När det gäller överföring av leverantörsfakturor förs de över enligt de inställningar du har gjort i företagsinställningarna.

Observera att du kan skicka paketartiklar till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro, men att du däremot inte kan hämta fakturaunderlag/orderunderlag från Visma Tid Smart/Visma Tid Pro som innehåller paketartiklar.