Tidintegration, företagsinställningar

Om du vill aktivera en integration med Visma Tid Smart/Visma Tid Pro eller Visma Tid gör du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration. Det är också här du anger sökväg för import av order- och fakturaunderlag från ditt integrerade program.

Att integrera Visma Administration 2000 med ett tidprogram innebär att tidprogrammet används som ett försystem till Visma Administration 2000. Det är i tidprogrammet de anställda rapporterar tid och arbetar med kundens order och prissättning. Det är också där fakturaunderlagen sammanställs. Fakturaunderlagen läser du sedan in i Visma Administration 2000 för fakturering till slutkund.

Läs mer om integration med Visma Tid.

Läs mer om integration med Visma Tid Smart/Visma Tid Pro.

Relaterade avsnitt