Skicka, kommando

Kommandot Skicka låter dig antingen skicka aktuellt dokument eller ett intervall av dokument. Kommandot går att välja i programdelarna Offerter, Order, Beställningar och Kundfakturor.

När du är klar med ditt dokument och vill skicka i väg det, väljer du kommandot Skicka. När du klickar på pilen under ikonen för Skicka kan du välja om du vill skriva ut aktuellt dokument eller flera dokument. Aktuellt dokument är det dokument som är markerat i listläget eller det som visas på bildskärmen.

Väljer du att skicka flera dokument visas en dialogruta där du får ange ett intervall. Är du i programdelen Kundfakturor och väljer att skriva ut flera fakturor, visas ingen dialogruta utan då kommer du istället till programdelen Fakturahantering. Läs mer om den i avsnittet Fakturahantering, listläge.

Relaterade avsnitt