Ladda ner rapporter

Här hittar du information om hur du laddar ner rapporter till ditt program. Vilka rapporter du kan ladda ner hittar du i avsnittet Rapporter för nedladdning.

 1. Klicka på länken Ladda ner.
 2. Välj Spara den här filen på disk.
 3. Nu väljer du var du ska spara ner filen. Klicka på listknappen bredvid Spara i och välj en mapp att spara filen i, t ex C:\Zip.
 4. Klicka på Spara.

Om du får dialogrutan När hämtningen är slutförd, klickar du på Stäng.

 1. Gå till Utforskaren och leta upp filen med rapporten beroende på om du sparat den under C:\Zip eller A:\.
 2. Dubbelklicka på filen.
 3. Klicka på Extract.
 4. I rutan Extract to: ska du välja var du vill att filen ska packas upp. Du kan t ex packa upp filen i samma mapp som tidigare, dvs C:\Zip.
 5. Kontrollera att All files är markerat i rutan Files.
 6. Klicka på Extract.
 7. Stäng ner Winzip.

Läs in rapporten

För att läsa in rapporten i Visma Administration gör du enligt följande:

 1. Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator.
 2. Klicka på Läs in ny rapport.
 3. Leta upp den plats du sparade ner rapporten på. I vårt fall väljer vi C:\Zip och klickar på OK.
 4. Klicka på Importera.
 5. Starta om programmet.

Nu finns din rapport dels under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator men även under Utskrifter - Inlästa/Skapade.

Relaterade avsnitt