Makulera periodisering

Du kan makulera en periodisering på en leverantörsfaktura, kundfaktura eller verifikation även om du hunnit utföra en eller flera av periodiseringarna.

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor, Försäljning - Kundfakturor alternativt Bokföring - Verifikationer.
  2. Markera den faktura/verifikation du gjort periodiseringen på.
  3. Välj Kortläge.
  4. Markera den rad på fakturan/verifikationen som du periodiserat.
  5. Välj kommandot Periodisera.
  6. Välj Makulera kommande periodiseringar. De periodiseringar som ännu inte är utförda får nu status Makulerad i tabellen.

Finns det periodiseringar med status Utförd på en makulerad periodisering måste detta justeras manuellt i bokföringen.

Om makuleringen är gjord när en periodisering delvis är genomförd bör du kontrollera vad du ska göra med resterande belopp som finns kvar på kontot så att bokföringen blir rätt.

När du krediterar en leverantörsfaktura som innehåller en periodisering och periodiseringen ännu inte är utförd så behöver du boka om verifikationen som avser leverantörsfakturan så att kostnaden hamnar på kostnadskontot och inte interimskontot.

Relaterade avsnitt