Periodisering

Vad är en periodisering?

En periodisering innebär att du fördelar intäkter och kostnader under olika perioder så att dessa hamnar i rätt period i din bokföring. Detta ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

I programmet har du möjlighet att periodisera intäkter och kostnader för leverantörsfakturor, kundfakturor eller verifikationer. Läs mer i avsnittet Skapa periodisering för hur du arbetar med periodisering av leverantörsfaktura, kundfaktura och verifikation. Du kan också läsa om hur du använder konteringsmallar för att till exempel periodisera avskrivningar av inventarier.

Arbetsgång för periodisering

 1. Gör inställningar i kontoplanen på de konton som du vill periodisera. Detta är inte nödvändigt, men om du gör det visas periodiseringsdialogen automatiskt när du konterar en faktura eller verifikation på kontot och du slipper fylla i motkonto varje gång. Läs mer i avsnittet Inställning för periodisering.
 2. Skapa din periodisering i samband med att du skapar din leverantörsfaktura, kundfaktura eller verifikation. Läs mer i avsnittet Skapa periodisering.
 3. När det är dags att genomföra periodiseringen gör du det genom att välja kommandot Utför periodiseringar. Läs mer i avsnittet Utför periodisering.

Översikt över dina periodiseringar

Under Bokföring - Periodiseringar hittar du information om de periodiseringar du har lagt upp. Du har möjlighet att välja om du vill se Aktiva, Slutförda och/eller Makulerade periodiseringar i listan.

Du kan välja att sortera listan på Periodiseringsnr, Skapad från, Verifikationsserie, Första datum och Sista datum.

Vill du se mer information om respektive periodisering växlar du till kortläge.

Hantera periodiseringar från och med version 2015.2

Från och med version 2015.2 av Visma Administration 2000 har hanteringen av periodiseringar förändrats. Följande är ändrat:

 • Periodisering av kundfakturor har tillkommit. För att genomföra detta behöver periodiseringen utgå från kontot på artikelraden.
 • Ändrad hantering för periodisering av leverantörsfakturor. Detta genomfördes för att hanteringen av periodiseringar för både kund- och leverantörsfakturor skulle bli enhetlig.

  När du periodiserar leverantörsfakturor efter att du installerat version 2015.2 eller senare, bör du därför tänka på följande:
  • Du ska använda kostnadskontot, t ex 5010, istället för interimskontot, t ex 1710, på fakturaraden när du registrerar en ny leverantörsfaktura.
  • Har du markerat Föreslå periodisering på ett interimskonto, tex 1710, är det bra om du istället markerar Föreslå periodisering på kostnadskontot, t ex 5010. Du kan också använda kommandot Periodisera på en fakturarad.
  • Om du har använt konteringsmallar med interimskonton, tex konteringsmallen för hyror, så ska du byta konto i mallen så att det är ett kostnadskonto istället.
  • Gamla periodiseringar kommer att kunna utföras som vanligt, men alla nya periodiseringar skapas enligt det nya sättet.
  • Om du har behov av att periodisera leverantörsfakturor med vilande moms kan du läsa mer om hur du hanterar detta i avsnittet Skapa periodisering.

Periodisera leverantörsfakturor

När du skapat en periodisering av en leverantörsfaktura ser konteringen på leverantörsfakturajournalen ut enligt nedan:

Precis som tidigare hamnar kostnaden på interimskontot och kostnadskontot bokas både i debet och kredit, vilket gör att den totala förändringen på kostnadskontot blir noll.

Vid journalutskrift kommer kostnadskontot att registreras både i debet och kredit och visas som två rader som tar ut varandra. Vill du inte att dessa rader ska komma med på leverantörsfakturajournalen markerar du Uteslut rader som tar ut varandra på kostnadskontot vid periodisering under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Periodisera kundfakturor

När du har skapat en periodisering av en kundfaktura ser konteringen på fakturajournalen ut enligt nedan:

För att momsrapporten ska bli korrekt är det viktigt att det endast är intäktskontot på artikelraden som har en momsrapportkod i kontoplanen.

Relaterade avsnitt