Kundetikett, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Register.

Du kan välja att skriva ut kundetiketter om du vill. De kan användas t ex som adressetikett på kuvert. Observera att du måste ha valt mallar för att kunna skriva ut kundetiketter.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. I kolumnen Filter kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

Varje etikett har storleken 70x34 mm. För att passa A4-papper med en övre marginal på 12,5 mm ändrar du Y-justering till 12,5. Y-justering ändrar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar. Läs mer om hur du ändrar storlek på dina etiketter i avsnitten Etikettmallar, företagsinställningar och Ändra utskriftsmall.