Utskriftsmallar, fliken Stiltyper, kortläge

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Stiltyper.

Här gör du inställningarna för respektive stiltyp. Läs mer i avsnittet Mallar för nedladdning om vilka inställningar som behövs för att de olika stiltyperna ska fungera med de olika utskriftsmallarna.

Kortläget öppnas genom att dubbelklicka på det typsnitt du vill redigera i listläget eller genom att klicka på knappen Kort.

Relaterade avsnitt