Hur gör jag om en kund betalat för mycket på fakturan?

Om en kund råkat betala in för mycket på sin faktura kan du hantera detta på olika sätt beroende på om du ska betala tillbaka det till kunden eller om kunden ska nyttja det på en kommande faktura.

När du registrerar betalningen kan du:

  • antingen registrera hela det inbetalda beloppet och då blir det ett minussaldo på fakturan eftersom den är överbetald,
  • eller kan du registrera beloppet som fakturan är på och sedan manuellt bokföra överskottet på ett lämpligt konto i en verifikation, exempelvis konto 2420 Förskott från kunder.

Återbetalning till kund

Om beloppet ska återbetalas till kunden skapar du en manuell verfikation på den dagen det betalas ut från banken, och då bokför du det på samma konto som du bokade mot vid inbetalningen, exempelvis konto 2420 Förskott från kunder.

Om du valde att överbetala fakturan så står det minusbelopp på fakturan, du gör nu en direktbetalning på fakturan på den dagen du betalat tillbaka pengarna till kunden.

Kund ska nyttja beloppet på kommande faktura

Om kunden vill använda pengarna på en kommande faktura lägger du till en textrad på nästa faktura där du skriver att de ska betala in en mindre summa än vad du fakturerar. När kunden sedan betalar den nya fakturan med avdraget från föregående faktura, så hanterar du det på samma sätt som ovan beroende på om du valde att kontera överskottet via manuell verifikation eller överbetala fakturan.

Du ska inte skapa en kreditfaktura eftersom du minskar omsättningen och momsen, vilket gör att du får ett felaktigt resultat i bokföringen.

Om det skiljer på någon krona är det enklast att du gör en bortskrivning och bokför det mot konto 3740 Öresavrundning.

Överst i de flesta kolumner finns en urvalsrad som du kan använda för att söka. Skriv in ditt sökord eller sökvillkor och tryck Enter. Nu visas resultatet av din sökning i listan. Vill du göra om sökningen trycker du på F3 för att komma tillbaka till det senast använda sökfältet. Vill du rensa alla sökvillkor kan du högerklicka och välja Rensa urval eller trycka CTRL+F3. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Du kan också söka bland dina poster via fältet Sök. Sökningen görs på den sortering du valt, till exempel fakturanummerordning. Läs mer i avsnittet Urval/sortering.