Urval/sortering

Med hjälp av valen under Urval/sortering kan du påverka hur du vill att ditt listläge ska visas.

Tänk också på att det överst i de flesta kolumner i programmets listlägen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna.

Urval

Med hjälp av Urval kan du ändra urvalet av de poster som visas i listläget.

Gör så här:

  1. Klicka på listknappen till höger i fältet Urval eller använd snabbkommandot Ctrl+U.
  2. Välj det urval du vill göra.

Posternas urval ändras till det urval du har valt.

Ordningar

Med hjälp av Ordningar kan du ändra den ordning som posterna visas i listläget och vilken ordning sökning och bläddring sker. Gör så här i listläget:

  1. Klicka på listknappen till höger i fältet Ordningar eller använd snabbkommandot Ctrl+O.
  2. Välj den ordning du vill ha.

Posternas ordning ändras till den ordning du har valt.

Stigande/Fallande

Med hjälp av valen Stigande eller Fallande kan du välja om listläget ska visa posterna i stigande eller fallande ordning. Stigande ordning sorterar posterna så att den äldsta posten visas överst. Fallande ordning sorterar posterna så att den senast skapade posten visas överst.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.