Visma Administration 500

Bläddra

När du är i ett kortläge kan du bläddra mellan posterna med hjälp av pilarna under Navigering. Vilken ordning du bläddrar i påverkas av den sorteringsordning du har valt i fältet Ordningar.

Du kan välja mellan följande sätt att navigera mellan posterna:

Föregående Visar posten före den post du har aktiv enligt den sorteringsordning du har valt. Snabbkommandot är PgUp.
Första Visar första posten i registret enligt den sorteringsordning du har valt. Snabbkommandot är Ctrl+Home.
Nästa Visar posten efter den post du har aktiv enligt den sorteringsordning du har valt. Snabbkommandot är PgDn.
Sista Visar sista posten i registret enligt den sorteringsordning du har valt. Snabbkommandot är Ctrl+End.

Du som arbetar med tangenter kan bläddra mellan poster med hjälp av snabbkommandon.

Relaterade avsnitt

Urval/sortering
Söka poster
Sökvillkor
Snabbkommando
Aktuell vy

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)