Skapa fakturor (räntefakturor), kommando

Kommandot Skapa fakturor når du via Betalningar - Räntefakturering. När du klickar på kommandot utförs den åtgärd du har angett i kolumnen Åtgärd.

När du klickar på kommandot Skapa fakturor händer följande för de olika åtgärderna:

F - Räntan faktureras och en ny kundfaktura skapas med typen räntefaktura.

S - Ränteposten sparas för att faktureras senare.

M - Räntan stryks (makuleras) och det skapas inte någon räntefaktura.

N - Räntan tas upp på nästa faktura till kunden.

Relaterade avsnitt