Räntefakturering, listläge

Programdelen finns under Betalningar - Räntefakturering.

Här bestämmer du hur uppkommen ränta ska tas om hand i systemet. Du kan välja mellan att fakturera räntan direkt, spara den för senare fakturering eller ta med räntan på nästa normala faktura till kunden. Du gör ditt val i kolumnen Åtgärd. När du sedan väljer Skapa fakturor är det valen i kolumnen Åtgärd som styr hur räntefakturorna kommer att behandlas. Det är också när du väljer Skapa fakturor som räntefakturorna försvinner från listan.

Om du vill göra ändringar på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Därefter väljer du kommandot Massuppdatera och anger vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.

Belopp som väntas från Skatteverket är inte med i ränteberäkningen. Vill du skicka en räntefaktura till en kund som får avslag från Skatteverket måste du skapa den räntefakturan manuellt.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt